RAAN GLOBAL "PLASTİK EKSTRÜZYON UZMANI"

RAAN A.Ş.’de hedef ve amaçlarımız yüksek teknoloji ürünü ekstrüderler ile müşterilerimizin ihtiyaçlarını %100 karşılayacak kalitede ürün üretmemize olanak sağlayacak en kapsamlı ekstrüzyon prosesini tasarlamak ve mükemmelleştirmektir.

Bu hedef ve amaçlarımızı gerçekleştirebilmek için; doğru yapıldığı takdirde sürekli kaliteli ürün üretimi ile sonuçlanacak beş proses üzerinde yoğunlaşmaktayız.

  • Doğru ve net polimer eriyik ergime sıcaklığı

  • Aynı, sabit eriyik sıcaklığı

  • Kalıbın içerisinde doğru eriyik basıncı

  • Kalıbın içerisinde aynı, sabit eriyik sıcaklığı

  • Homojen, iyi karışmış ürün

Bazı eski yöntem uygulamalarda, üretim hatları çok uzun ve bir çok prosesin aynı anda yürütülmesini ve bir kaç operatörün birbirleri ile koordineli ve eş zamanlı çalışmalarını gerektiren hem karmaşık hem de verimsiz sistemlerdi. Bu tarz yöntemler hala yoğun olarak kullanılmaktadır. Bahse konu eski model üretim hatlarında ısı profillerinin düzgün ayarlanmamaları durumunda ürün içerikleri uygun formüle edilememekteydi, ekstrüder besleme boğazındaki soğutma işlemi düzgün yapılamamakta, ekstrüder çıkışındaki eriyik ısısı yanlış olmakta, soğutma banyosu ısıları ayarlanamamakta, hat sürati dengesizleşmekte, tüm bunlar da hem polimerin homojen plastikleşmesine hem de nihai ürün profiline negatif etki etmekteydi. Bizim kullandığımız yeni model üretim hatlarında hem tüm ısıtma ve soğutma prosesleri bilgisayar kontrollü yapılmakta, hammadde en ideal homojen yapıda polimerize edilebilmekte hem de nihai ürüne mümkün olan en iyi profil verilebilmektedir.

Üretim Hatlarımız;  teknoloji harikası, özel tasarım, çift vidalı, çift degazörlü (de-gazer), bilgisayar kontrollü ektrüderler ve özel tasarım ve imal kalıplarda gerçekleştirmektedir. Hatlarımıza ait üretim sistemlerinin tasarımı, imali ve tedariğinde konusunun uzmanı yerli ve yabancı OEM (Original Equipment Manufacturers-Orijinal Makine/Ekipman Üreticileri) ile çalışılmaktadır.

İMALAT METODLARIMIZ

Plastik hammaddelerin şekillendirilmesi için Plastik Rotasyon Metodu

Karmaşık veya ölçüleri çok büyük malzemelerin üretimini yapabilmek için plastik hammaddeye rotasyon tekniği kullanılarak şekil vermekteyiz.

Plastik Rotasyon imalat yöntemiyle üretilmiş plastik ürünler, metal ve fiberglasa göre daha hafif olması sebebiyle, taşınması kolay ve daha ucuzdur.

Doğrudan Kalıptan İttirme Ekstrüzyon Metodu İle "Kalın Plastik Levha Üretimi"

Yüksek Kalınlıklardaki Levhalarda ve Çubuk Üretiminde kullandığımız ekstrüzyon imalat metodumuzdur. Kalın levhaların bu metodla üretilebilmesi için çok büyük ebat ve tonajlarda kalıplarımızı ve kalınlık kalibrasyon sistem elemanlarımızı kullanmaktayız.

Doğrudan Kalıptan İttirme Ekstrüzyon Metodu İle "Plastik Çubuk Üretimi"

Farklı çaplardaki plastik Çubuk Üretiminde kullandığımız ekstrüzyon imalat metodumuzdur. 

Kalenderleme Yöntemiyle İnce Levha Üretimi

En çok bilinen en yaygın kullanılan bir diğer ekstrüzyon yöntemimiz, belli bir debi ve ende akıtılan homojen haldeki eriyik plastiğin özel bir "T" kalıptan ittirelerek bu amaca uygun çelikten imal edilen ve krom ile kaplanan merdanelerden (Kalender) geçirilerek nihai şekil verilmesidir.

Dökme Ektsrüzyon Yöntemiyle Çok Kalın Plastik Levha Üretimi

Az bilinen çok özel bir yöntemdir. Doğrudan kalıplama ile bile üretilemeyecek kalınlıkta levhaların imalatında kullanılır. Homojen hale getirilmiş plastik eriyiğin özel üretim kalıpların içerine doldurularak şekillendirilmesi tekniğinin uygulanmasıdır.

RAM Ekstrüzyon Yöntemiyle Plastik Çubuk Üretimi

Yaygın ekstrüzyon metodları ile ısıtılamayan ve homojen hale getirilemeyen HDPE PE1000 ve PTFE gibi polimerlerin çubuk şeklinde proseslenebilmesinde kullanılan çok özel bir imalat tekniğidir.

Pres Ekstrüzyon Yöntemiyle Plastik Levha Üretimi

Bir diğer çok özel metodumuz normal ekstrüzyon yöntemleri ile şekillendirilemeyan HDPE PE1000 ve PTFE gibi polimerlerin levha haline getirilebilmesi için kullandığımız Pres Ekstrüzyon imalat yöntemimizdir.

Döküm Yöntemiyle Plastik Levha ve Çubuk Üretimi

Ekstrüzyon metodları ile şekillendirilemeyen Polyamide PA6 G/C gibi polimerlerin özel kazanlarda ısıtılarak eriyik heline getirilmeleri ve akabinde kalıplanmaları amaçlı kullandığımız imalat yöntemimizdir.

Please reload

Copyright© 2014-2020 Raan Global A.Ş.

Raan Global Tarafından Tasarlanmıştır ve İşletilmektedir. Her hakkı saklıdır.